سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

گالری تصاویرآخرین ویدیو ها


دی ۲۸, ۱۳۹۵

افتخار می‌کنم حجاب و پوشش اسلامی دارم

یک بانوی مسلمان آمریکایی گفت: افتخار می‌کنم که مسلمان هستم و حجاب و پوششی اسلامی دارم. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، زهرا […]
دی ۲۸, ۱۳۹۵

افتخار می‌کنم حجاب و پوشش اسلامی دارم

یک بانوی مسلمان آمریکایی گفت: افتخار می‌کنم که مسلمان هستم و حجاب و پوششی اسلامی دارم. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، زهرا […]
دی ۲۸, ۱۳۹۵

افتخار می‌کنم حجاب و پوشش اسلامی دارم

یک بانوی مسلمان آمریکایی گفت: افتخار می‌کنم که مسلمان هستم و حجاب و پوششی اسلامی دارم. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، زهرا […]
دی ۲۸, ۱۳۹۵

افتخار می‌کنم حجاب و پوشش اسلامی دارم

یک بانوی مسلمان آمریکایی گفت: افتخار می‌کنم که مسلمان هستم و حجاب و پوششی اسلامی دارم. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، زهرا […]
دی ۲۸, ۱۳۹۵

افتخار می‌کنم حجاب و پوشش اسلامی دارم

یک بانوی مسلمان آمریکایی گفت: افتخار می‌کنم که مسلمان هستم و حجاب و پوششی اسلامی دارم. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، زهرا […]